1
1

Storköksbyrån i Stockholm AB är ett konsultföretag som utreder, projekterar och besiktigar restauranger och storkök.

— De tjänster som vi erbjuder omfattar allt från idé och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet.

Award-Winning Company

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att utveckla och skapa kök och verksamheter anpassade för dagens och framtidens behov, allt ifrån idé till uppföljning av den driftsatta verksamheten.

Vi utför & ambitionen

Ambitionen är att skapa harmoniska och flexibla förslag, med hög funktion, effektiv logistik, sund arbetsmiljö, god hygien och högt miljötänkande.

Med lång erfarenhet, bred kompetens och med mångsidiga uppdrag arbetar vi inom hela storköksområdet, både nationellt och internationellt.

Storköksbyrån i Stockholm AB

Vi utför

För våra kunder som är kommuner och landsting, privata aktörer, fastighetsägare, fastighetsbolag och byggföretag utför vi 2D och 3D- projektering, programarbete, utredningar, kalkyler, besiktningar, inventeringar, behovsanalyser, statusbedömningar, myndighetsfrågor, rådgivning, problemlösning, utbildningar inom hygien och köksplanering, egenkontroller, anbudsutvärderingar, upphandling, besiktningar och uppföljning.

Uppdrag

Restauranger, Food Courts, kök i hotell, caféer, juicebarer, kök i gym, museikök, skolkök, sjukhuskök, förskolekök, kök i äldreboenden, produktionskök, cateringkök, personalrestauranger, barer, bagerier, kök för högskolor, sushikök, kök i ambassader, kök på flygplatser, kök i arenor, kiosker, gatukök, festvåningar, snabbkök, mobila kök, representationskök.

Miljöpolicy

Miljöledningssystem enligt ISO14001.Vi bedriver vår verksamhet med en helhetssyn anpassad till ekologi och hållbarhet. Vi genomför uppdragen så att våra beställares kvalitets- och miljökrav uppnås, med en ständig strävan att minska miljöpåverkan.

Hitta Oss

Storköksbyrån i Stockholm AB
Gävlegatan 12B
113 30 Stockholm

Kontakt

+46 08-642 51 00
info@storkoksbyran.se

Gå med i vårt nyhetsbrev