Konsultföretag som utreder, projekterar och besiktigar restauranger och storkök.

Med lång erfarenhet, bred kompetens och med mångsidiga uppdrag arbetar vi inom hela storköksområdet, både nationellt och internationellt.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem enligt ISO14001.
Vi bedriver vår verksamhet med en helhetssyn anpassad till ekologi och hållbarhet. Vi genomför uppdragen så att våra beställares kvalitets- och miljökrav uppnås, med en ständig strävan att minska miljöpåverkan.

Alla medarbetare får kontinuerlig utbildning för att ständigt utvecklas i vårt arbete.

Uppdragen utförs i enlighet med vår kvalitetsplan som kompletteras av vårt miljöledningssystem, vår egenkontroll och separata checklistor.

Tillsammans med våra kunder. arbetar vi för att utveckla och skapa kök och verksamheter anpassade för dagens och framtidens behov, allt ifrån idé till uppföljning . av den driftsatta verksamheten. Ambitionen är att skapa harmoniska och flexibla förslag, med hög funktion, effektiv logistik, sund arbetsmiljö, god hygien och högt miljötänkande.

Tillsammans med våra kunder. arbetar vi för att utveckla och skapa kök och verksamheter anpassade för dagens och framtidens behov, allt ifrån idé till uppföljning . av den driftsatta verksamheten. Ambitionen är att skapa harmoniska och flexibla förslag, med hög funktion, effektiv logistik, sund arbetsmiljö, god hygien och högt miljötänkande.

Utöver krav i gällande miljölagstiftning arbetar vi för att förbättra och förebygga miljöpåverkan genom:

Restauranger, Food Courts, kök i hotell, caféer, juicebarer, kök i gym, museikök, skolkök, sjukhuskök, förskolekök, kök i äldreboenden, produktionskök, cateringkök, personalrestauranger, barer, bagerier, kök för högskolor, sushikök, kök i ambassader, kök på flygplatser, kök i arenor, kiosker, gatukök, festvåningar, snabbkök, mobila kök, representationskök.